• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 8 years in production in food-bakery processing
 • Experience in managerial level
 • Degree of Food Science, Food Technology

03-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years in the Healthcare field
 • Numerical and statistical ability

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

02-Dec-16

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Reporting to the CEO and Vice President
 • Thai nationality, aged between 30 - 40 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Male or female, Thai nationality
 • Managing and designing service process improvement

02-Dec-16

 

Applied
 • packaging projects
 • packaging development.
 • At least 7 years of experience

02-Dec-16

 

Applied
 • 5-8 years of experience in process improvement
 • Knowledge of WCM (World Class Manufacturing)
 • Six Sigma Black Belt

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Performance Improvement
 • Productivity
 • Performance

02-Dec-16

 

Applied
 • 20 years or older
 • Thai / foreign nationality
 • Good/Excellent command in English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

02-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BA or MA in Statistics, Economics, Mathematics
 • 3-5 years in relevant experience
 • Experience in Quality Management

02-Dec-16

 

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience with conveyor belts
 • Must be willing to travel throughout SE Asia
 • Good communication in English

02-Dec-16

THB55k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Packaging
 • 5 years of experience in beverage, food
 • Male or female, age not over 35 years old

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To work for a well established & fast growing firm
 • To report to the Plant Manager in the management
 • To improve machines efficiency & capability

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า
 • มีใจรักในการทำงาน ขยัน ร่างกายแข็ง

02-Dec-16

 

Applied
 • Good command in Japanese Language at least N3
 • Fresh Graduated are also welcome !!
 • THB 30,000 – 50,000 + Bonus + Transportation + etc

01-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานตามข้อกำหนด
 • ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ในตรวจสอบ ควบคุม
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหาร

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานตามข้อกำหนด
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอก ด้านคุณภาพของการให้บริการ
 • รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

01-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in managing a sizable factory
 • Very strong management skills and people skills
 • Comfortable with international cultures

01-Dec-16

 

Applied
 • Exciting opportunity to join a dynamic MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing remuneration and fringe benefit package

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Quality Management with FMCG Background
 • Global company
 • Attractive remuneration

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Factory Manager
 • Plant Manager
 • Production, Engineering, Jig, Tool, Die

01-Dec-16

 

Applied
 • CATIA program, CAD CAM
 • Automobile interior, Chassis
 • TOEIC

01-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in planning for international manufac
 • Strong English communications skills
 • Can handle pressure and can travel

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาน เสาเข็ม
 • ปวช.-ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree or higher in Engineering
 • Good communicator including facilitation

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Compiling and submitting registration dossiers
 • Maintaining product licenses by ensuring
 • Monitoring the regulatory environment

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop sales in SEA region
 • Experience in electronics industry
 • Good command of English

30-Nov-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
 • Manage sales and business development
 • Establish and maintain account relationships
 • Technical support and troubleshooting to customer

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับผู้จัดการเขต
 • ดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแพล้นท์รวมถึงบุคลากร
 • แก้ปัญหาร้องเรียนของลูกค้า

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Supply chain/ Sourcing Engineer
 • Mechanical,Electronics,Electrical Degrees
 • BOM cost, material issues/price,delivery, cost

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.