• เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

10 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree in Industrial Engineering
  • Experience in Lean or TPM Implementation
  • Good English, Black Belt or Green Belt Certificate

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.