• ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • 7-10 yrs exp for QA/QC/QMR/QMS Electronics HDD
 • CMM/VERNIER CALIPER, 8D Report, ISO systems
 • Good command in English

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

19-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 10 years of experience in products design
 • Experience to used CAD program

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs. exp in QA/QC/CQE/QE for Manufacturing
 • 8D Reports, 5 whys, ISO19001/14001/TS16949
 • Good command in English

18-Jul-17

 

Applied
 • Process Engineer
 • Manufacturing
 • Location: Rojana FACTORY AYUTTHAYA

18-Jul-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • Knowledge: Food Technology or Biotechnology
 • Skills: Planning, Computer, and English

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control (staff)
 • Manufacturing
 • Location: Saraburi

17-Jul-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • gypsum board manufacturing
 • Production, process control, production control
 • Increase average Production Yield

07-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.