• Experience as a Production Technologist in garment
 • Good communication skills in both English and Thai
 • Thai nationality and based in southern region

25-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร 3 ปี ขึ้นไป
 • ขายสินค้าที่มีอยู่ภายในบริษัทฯ
 • มีใจรักในงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ดุแลรับผิดชอบงานทั่วไปในส่วนของงานผลิต
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้ง in line & in lab
 • จัดการงานด้าน QC & QA
 • วิเคราะห์และวางแผนงานในแผนก

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.