• ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Glassware production
 • Glass Molding
 • metallic-press-molding, plastic-injection-molding

3 hours ago

 

Applied
 • experience in purchasing in factory.
 • experience in Sourcing.
 • Good command of spoken and written in English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven work experience in process engineering
 • Excellent English skills
 • Analytical thinker with interpersonal skills

3 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Factory production filling & Packing experienced
 • 10+ working exp in all factory operation activity
 • Degree in Chemical Engineer / Food Science related

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 2 years exp.in customer service
 • Good command of written and spoken English
 • ISO / TS16949 / Can work for 6 days

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ปวส. - ปริญญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม/ดูแลเรื่องคุณภาพทั้งหมด
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • 35 - 45 years, Male or Female Thai nationality
 • Receiving inspection part system control
 • Benefits: Insurance, etc

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 35 - 45 years, Male or Female Thai nationality
 • Production control of printed board assembly parts
 • Benefits: Insurance, etc

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality.
 • English skill will be advantage
 • Control the line of assembly printed board.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

22-Jun-17

 

Applied
 • Production filling & Packing Manage all process
 • Exp 10+ yrs from Food chemical/beverage/oil MFG
 • Degree in chemical engineer/Food Engineering

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • Knowledge in food law

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Extrusion, Lean, Six Sigma, TPS, ISO9001, ISO14001
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • bachelor, GMP, HACCP

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี
 • ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต
 • นักศึกษาจบใหม่เรายินดีรับพิจารณา

22-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Experience in HR field
 • JLPT - N2, N3
 • At least 2-year experience

22-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Jun-17

 

Applied
 • Lean
 • Six Sigma
 • Process Improvement

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science.
 • 2 years’ experience in Quality System, Auditor.
 • Knowledge in ISO 9001,GMP, HACCP, FSSC 22000.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bangsaotong
 • Bangsaotong
 • samutparkran

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Production
 • 12 years of experience in fresh food
 • Male or female,aged 35 – 40 years old

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in Electrical and electronic parts
 • Shipping inspection system control.
 • Manpower and budget planning.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality.
 • English skill will be advantage
 • Control the line of assembly printed board

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Production control of printed board assembly parts
 • Progress management
 • Delivery date management

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Continuous Improvement

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและรับผิดชอบสายการผลิต
 • วางแผนและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางเทคนิค
 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย

20-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience with ERP is required
 • Knowledge in GMP, HACCP, 5S, KAIZEN, ISO 9001
 • 7 years experience in Production line

19-Jun-17

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้

19-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

19-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 years experience.
 • Excellent communication skills in English
 • Matrix

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

19-Jun-17

 

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

15-Jun-17

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

15-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจงาน

15-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

14-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • Aged < 35 years old
 • 5 + years of experience within the food production

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.