• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

28-May-17

 

Applied
  • Male / Female, aged 23 - 28
  • 1- 5 years experience in manufacturing companies
  • 5S implementation, involvement & understanding

26-May-17

Salary negotiable

Applied
  • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
  • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
  • Good command in English

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.