• ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ดูแลการทำงานของทุกฝ่ายในโรงงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5S , Safety, Environment , Energy
 • Industrial Support
 • Factory Support Supervisor

01-Dec-16

 

Applied
 • designing and developing scalable IT systems
 • proactive in removing roadblocks
 • eveloping global IT strategies and solution archit

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการออก แบบอัญมณี
 • ใช้คอมพิเตอร์ Ms Office , Photoshop ได้ดี
 • Design แบบใหม่ๆ ให้ลูกค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Laboratory Supervisor
 • R&D plan, production yield, cost improvement
 • Quality control of incoming raw materials

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

01-Dec-16

 

Applied
 • Oversee Accounting operations & internal controls
 • Supervise Financial planning & reporting operation
 • Min. Degree in Accounting and 6 years' experience

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Overview product sample development
 • Supervise data collection process
 • Lead process improvement & new technologies set-up

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience with thorough knowledge in ISO.
 • Being qualified Lead Assessor for ISO9001:2000.
 • Able to work in Lamphun province.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Glaze Preparation Supervisor
 • Control preparation process
 • preparation plan

28-Nov-16

 

Applied
 • Body Preparation Supervisor
 • Clay & Ceramics
 • clay extrusion

28-Nov-16

 

Applied
 • HR Management, planning
 • HR strategy
 • Compensation & benefit, HRD, HRIS, Payroll, Safety

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

28-Nov-16

 

Applied
 • Thai Nationality only.
 • Bachelor degree in ME /IE /EE
 • At least 5 years in SQE or quality audit

28-Nov-16

 

Applied
 • Responsible for all Cut/Mold operations processes
 • Responsible for material usage and marker efficien
 • Responsible for timely execution of Cut/Mold sched

28-Nov-16

 

Applied
 • Improve standardization in Quality systems
 • Conduct Audit activities with QA supervisors
 • Promote Quality culture and OpEx strategy

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.