• เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานควบคุมคุณภาพ

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพในสายการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต

16 hours ago

 

Applied
 • Male, age above 35 years
 • Graduated from Welding Engineer.
 • Positive attitude to work

18-Jan-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • BA in Science, Engineering,Business Administration
 • Good communication of English and PC literate.
 • Able to work in Lamphun province

16-Jan-17

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

16-Jan-17

 

Applied
 • Body Preparation Supervisor
 • Clay & Ceramics
 • clay extrusion

14-Jan-17

 

Applied
 • Glaze Preparation Supervisor
 • Control preparation process
 • preparation plan

14-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.