• เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานควบคุมคุณภาพ

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.