• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
  • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.