• ชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Processing concrete pre-cast production
 • Processing production of concrete reinforcement
 • Supporting the plant- / production manager

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนของบริษัท

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีภาวะ ความคิด ทางด้าน QA / QC

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • BSc. in Chemical, Biotechnology, Biology
 • Work at Korat Plant
 • At least 2 years as Supervisor level

21 hours ago

 

Applied
 • Management System in Production Dept.
 • Degree related to production process/technology
 • Able to work in Khon Kaen

16-Jan-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
 • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • 5 years of experience required
 • Production planning and Control , ISO

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

16-Jan-17

 

Applied
 • Four year college or university degree
 • 5 years of related work experience
 • Fluent in English (written and spoken)

16-Jan-17

 

Applied
 • Graduate in Engineering
 • At least 1 year experience in related field
 • Ability to work under pressure

16-Jan-17

 

Applied

Secretary

NTeq Polymer Co., Ltd.

Northeastern > Others

 • experience in secretary of office management role.
 • 2-5 year for direct working experience
 • Age not over 32 years old.

16-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experiences in textile chemistry
 • Perform routine lab activities & chemical testing
 • Able to work on Saturday

13-Jan-17

 

Applied
 • new packaging solutions & development
 • Improvement of existing packaging design
 • expertise in packaging design

13-Jan-17

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

13-Jan-17

 

Applied
 • new packaging solutions & development
 • Improvement of existing packaging design
 • expertise in packaging design

13-Jan-17

 

Applied
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

12-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

12-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทำ program PLC เป็น

12-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
 • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจประเมิน
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

12-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop
 • รับงานจากหัวหน้างานประกอบด้วย Artwork , art ผ้า

12-Jan-17

 

Applied
 • ผลิตงานตามขั้นตอนที่กำหนด
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ป.6 ขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Production colourist with textile colour matching
 • Needs to be quick thinking

11-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years experiences in position of Safety
 • Ensure that all Health & Safety policies

06-Jan-17

 

Applied
 • QA
 • Quality Assurance
 • HACCP, FSSC22000 and USFDA

28-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.