• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส ,ป.ตรี
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
 • มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

28-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

28-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ GMP HACCP

27-Oct-16

 

Applied
 • At least 2 years experience in Production
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Knowledge Quality System GMP HACCP , FSSC22000

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์การทำ REPAIR MOLD , NEW MOLD

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in Production and Plant Manage
 • Six Sigma, or LEAN, or TPM, or Continuous Improve
 • experience from Food manufacturing

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years Manufacturing Maintenance Management
 • Male or Female, 35 years plus
 • upport ISO 9001 AND 14001 quality systems

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience: 3 years in handling Quality Management
 • Male or Female, At least 30 years
 • Excellent English skills - both oral and written

26-Oct-16

 

Applied
 • Initiate improvement projects in Production
 • CAPA performance in operation
 • Manufacturing Cost improvement

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความเป็นผู้นำ

25-Oct-16

 

Applied
 • Production & material planning, master scheduling
 • Experience in food processing
 • Good level of English

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Food Science or related field
 • Min 5 yrs in food industry Regulatory Affairs
 • Knowledge of FDA food laws and regulations

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์การทำ REPAIR MOLD , NEW MOLD

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวจ้อง
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP และ ISO 14001

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Multinational company
 • Build a great career
 • High-Level managerial position

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
 • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุตั้งแต่ 22-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน Preventive Maintenance

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้าน Assembly ไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ KANBAN อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ควบคุม Line การผลิต จัดกำลังพลในการผลิต

24-Oct-16

 

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

24-Oct-16

 

Applied
 • BSc. in Chemical, Biotechnology, Biology
 • Work at Korat Plant
 • At least 2 years as Supervisor level

24-Oct-16

 

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Science Biological
 • Good command of English
 • Active and pleasant personality with good human

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
 • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.