• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ

20-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
  • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.