• จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจประเมิน
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

7 hours ago

 

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
  • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.