• ออกแบบงานจิวเวลรี่โดยสเก็ตช์มือ หรือคอมพิวเตอร์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • SAP Change Management,SAP Consultant,SAP PP
 • SAP SD Consultant,SAP Specialist,SAP Support
 • SAP implementation, SAP Manufacturing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International Electronic sensor company
 • Material Planner
 • Manufacturing background

21-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years of experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 18 - 25
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

21-Jul-17

 

Applied
 • Sterile pharmaceutical production
 • Core member of big new project
 • Attractive salary

21-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Take full responsibility of Supply Chain function
 • Be part of strategic planning and innovation dev
 • Key person to drive Thai Company to global market

21-Jul-17

 

Applied
 • degree in Engineering, Science, Supply Chain
 • 10 years’ working experience in automotive
 • Experience in purchasing materials

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิคดี มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-34 years old
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5-7 years working experience as product staff

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-30 years old
 • degree in Engineering or any related fields
 • 1-3 years working experience as QA

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of Thai GAAP
 • Tax – PND50/51 filings, WHT, VAT filings
 • Able to do all accounting-related duties

20-Jul-17

Above THB70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Six Sigma/ Lean / Project management
 • Strong leadership skills
 • International companies, good English

20-Jul-17

 

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

20-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for production planning & scheduling
 • Multi-National manufacturing & production company
 • Experience in fast-moving products

20-Jul-17

 

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 year experience in healthcare business
 • Strong analysis, Fluent English, Good Presentation
 • Healthcare sales and marketing knowledge

20-Jul-17

Above THB120k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต ม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, 40-55 years old
 • 7 years-experience in pharmaceutical production
 • Propose, implement, monitoring and supervise

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategy and execution plan
 • Develop digital platform
 • Data analyst to identify business opportunity

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • exp.in consumer product and marketing management
 • Strategic thinking with strong analytical skill
 • Good English command

19-Jul-17

 

Applied
 • Determine and establish local warranty
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience in tire industry

19-Jul-17

 

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

19-Jul-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in any field
 • Prior SAP "by-design" or similar MRP planning

19-Jul-17

 

Applied
 • Rotogravure Printing
 • Knowledge of Film and Paper Packaging
 • Strong problem solving and improvement process

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 40 years old up.
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • More than 10 years working experiences

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Male or female, aged 30 – 35 years old
 • Bachelor’s degree or master degree in Marketing

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp 2++ from Management consulting firm
 • Experience in identifying business opportunities
 • Knowledge in industrial/engineering esp automotive

18-Jul-17

 

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ
 • เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • Knowledge of CNC Grinding machine
 • Maintain relationship to existing client.

18-Jul-17

 

Applied
 • Analysing car audio user demands, competitor
 • Bachelor or Master’s degree Business, Engineering
 • At least 3 years experience in the automotive

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน งานพิมพ์ โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.