• 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
  • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
  • Good command in English

18-May-17

 

Applied
  • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันภัยกลุ่ม
  • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
  • วางแผน ออกแบบ ควบคุมการผลิต

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.