• จบ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
  • ทำงานปั้ม ปตท.หัวอิฐ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • คุมคนงานต่างด้าวให้ทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

07-Dec-16

 

Applied
  • จบ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.