• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ขั้นตอนการผลิต
 • ความรู้ด้าน GMP, HACCP ISO9001:2000 Food safety
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารด้านการผลิต
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเวียตนามได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Well-known consumer goods manufacturer
 • Dynamic team, significant growth opportunities
 • Friendly and healthy work environment

21-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field.
 • At least 3 year experience in HDD motor process.
 • Good command of written and spoken English.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า

20-Mar-17

 

Applied
 • Lead and manage agricultural development projects
 • Deliver sustainable sources of tapioca root supply
 • Establish strong partnership with local farmers

20-Mar-17

 

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

18-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Store Management
 • Maintnace Planning Mangement
 • Site Services and Management

17-Mar-17

 

Applied
 • R&D Process development
 • Project Development
 • Process technology

17-Mar-17

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

17-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการการเย็บผ้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

17-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs experiences in Textile Chemical Engineering
 • Chemical products testing and analyzing
 • Able to work on Saturday

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.