• เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

7 hours ago

 

Applied
 • Automotive industry
 • Automotive parts
 • Product Development, Product Specification

7 hours ago

 

Applied
 • 8 years' experience in QA/QC
 • Leads the Quality Team
 • Continuous improvement of the Quality System

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

7 hours ago

 

Applied
 • continuous improvement of the Quality System
 • Quality Control: incoming materials-finished goods
 • Food Safety/Quality system: ISO 9001, HACCP, GMP

7 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Black Belt on Supply Lead Time, Demand Forecast
 • Cost out Productivity, Process Re-engineering
 • Experience from Food/ FMCG industry/ Consumer

7 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Supply Chain, Economics
 • 2-3 years of working experience in Export and Impo
 • Good computer skill, Microsoft office especially

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Master’s or Bachelor’s degree in Engineering
 • 5 years experiences with medium size factory

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 yrs.exp in Supplier Quality control for Tire
 • VDA certified, Oveaseas Suppliers Audit,
 • Practical of English

08-Dec-16

 

Applied
 • 8-10 years experience in manufacturing
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Food/FMCG Experience is preferred

08-Dec-16

 

Applied
 • Male, aged 25 - 35 years old
 • Diploma/Vocational in Electrical,Mechanical
 • 2 years of experience in Production Supervisor

08-Dec-16

 

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

08-Dec-16

 

Applied
 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

08-Dec-16

 

Applied
 • Ensure that all product quality issues
 • Manage staff roster in the department
 • Monitor and control manufacturing product

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 yrs of experience in compensation and benefit
 • Strong leadership and strategic thinking
 • Good English communication skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • to join a market leader and pioneer
 • to join a company with good compensation & benefit
 • to utilize management skills as a leader

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • New graduated is welcome. (For Junior level)
 • +3-5 years experience

07-Dec-16

 

Applied
 • degree in engineering or equivalent
 • 5 years’ experience in quality assurance products
 • Able to communicate in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Enhance GMP compliance of GMP concerned department
 • Validation of the medicines products
 • Evaluate products quality review

06-Dec-16

 

Applied
 • Precast Techonology Experience
 • Supplier Quality Management System
 • 3 years experience as managerial level

06-Dec-16

 

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experiences from Production field
 • Good Excel skills
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

05-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

05-Dec-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 13 yrs. exp in production injection of Electronics
 • Expertise in Injection Machines improvement
 • High leadership, logical thinking, proactive

02-Dec-16

 

Applied
 • Printing Specialist
 • SCG
 • TOEIC>550

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Master’s or Bachelor’s degree in Engineering
 • 5 years experiences with medium size factory

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

02-Dec-16

 

Applied
 • VP Industrial Engineering
 • Improvement Process
 • continuous improvement

30-Nov-16

Above THB120k /month

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

18-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย
 • มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางมาทำงาน
 • สามารถทำงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง 14 ได้

18-Nov-16

 

Applied
 • Control manpower
 • cutting,Dressing,Wiring machine
 • Production Supervisor

18-Nov-16

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.