• ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

16 hours ago

 

Applied
 • International Electronic sensor company
 • Material Planner
 • Manufacturing background

22 hours ago

 

Applied
 • Electronic Engineering
 • 3-10 years experience in IC Development
 • Test & Product Engineering, IC Manufacturing

22 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 3 years of experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิคดี มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

22 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

22 hours ago

 

Applied
 • Sterile pharmaceutical production
 • Core member of big new project
 • Attractive salary

22 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Take full responsibility of Supply Chain function
 • Be part of strategic planning and innovation dev
 • Key person to drive Thai Company to global market

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • work independently
 • gain good welfare
 • grow with the company

22 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Supervision Finance and Accounting for the company
 • To have the financial & accounting report, budget
 • Manage and execute financial plan, loan managment

27-Jul-17

 

Applied
 • Japanese Speaking / Project Managment
 • Manufacturing / Packaging / Production line
 • Engineering / Production Line / Automation

27-Jul-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Engineering, Science, Supply Chain
 • 10 years’ working experience in automotive
 • Experience in purchasing materials

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-34 years old
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5-7 years working experience as product staff

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-30 years old
 • degree in Engineering or any related fields
 • 1-3 years working experience as QA

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Six Sigma/ Lean / Project management
 • Strong leadership skills
 • International companies, good English

27-Jul-17

 

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

27-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for production planning & scheduling
 • Multi-National manufacturing & production company
 • Experience in fast-moving products

27-Jul-17

 

Applied
 • 5 year experience in healthcare business
 • Strong analysis, Fluent English, Good Presentation
 • Healthcare sales and marketing knowledge

27-Jul-17

Above THB120k /month

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, 40-55 years old
 • 7 years-experience in pharmaceutical production
 • Propose, implement, monitoring and supervise

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Semiconductor Test/product E
 • Tester knowledge VQ, J750, Magnum is an advantage
 • Statistical knowledge, CpK, CP, R&R etc

27-Jul-17

 

Applied
 • Leading packaging manufacturer
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Regional Exposure

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • Major Multinational Business
 • Multiple facility responsibility
 • End customer engagement

26-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SAP และ งาน STR

26-Jul-17

 

Applied
 • Develop strategy and execution plan
 • Develop digital platform
 • Data analyst to identify business opportunity

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Determine and establish local warranty
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience in tire industry

26-Jul-17

 

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

26-Jul-17

 

Applied
 • seed production specialist
 • Bachelor degree in of Agriculture/Agronomy
 • Manage vendors & growers activities

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in any field
 • Prior SAP "by-design" or similar MRP planning

26-Jul-17

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

25-Jul-17

 

Applied
 • Managing supplier performance & relationship
 • Experience in commercial buying and trade planning
 • Willing to travel in Asia occasionally if needed

25-Jul-17

 

Applied
 • Operation management
 • Plant manager
 • Textile,Garment,Clothing

25-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Support redressing team

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 40 years old up.
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • More than 10 years working experiences

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.