• เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 -4 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Demand
 • Supply Planning
 • Planning

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ได้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวะกรรม (วศบ.) ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรมออกแบบได้ (CATIA)

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สนับสนุนงานบริการของฝ่ายผลิต
 • ควบคุมอะไหล่ การเบิกจ่าย, การรับเข้า,รายงาน
 • ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมกระบวนการงานหล่อ Cycle time

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต
 • ไฝ่เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Food Manufacturing
 • Good knowledge of GMP and HACCP
 • Managing and controlling production employees

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมฝ่ายผลิต ในการปฏิบัติของพนักงาน
 • เพศชาย มีประสบก่ารณ์ในด้านการเป็นหัวน้างาน
 • ตรวจสอบสั่งผลิตงานออกมาให้ได้มาตรฐาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai citizen. Male only, Age between 40-50
 • Experience: Plastic Injection Mold, Printing
 • Experience and knowledge of: ISO 9001,IATF 16949

23-Mar-17

 

Applied

Manufacturing Program Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 5 years of program management experience
 • Worked with internal and external partners
 • Has expertise on product design

22-Mar-17

 

Applied
 • Able to work in a leading company which has global
 • An opportunity to develop Japanese skill
 • An opportunity to work in the largest company

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขา
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังวัตถุดิบแ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • work in one tire and rubber group company
 • who are prompt for better growth and challenging
 • knowledge of Mechatronics Engineering, automation

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาการสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจขบวนการและมีประสบการณ์ด้านการย้อมสี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี เกี่ยวกับการทำงานด้านธุรการ

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Quality Assurance System
 • conduct an control quality of raw materials
 • conduct an control process Quality Assurance

21-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานกลึง CNC
 • บริษัท มีโอที ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ โบนัส
 • ช่างกลีงมีประสพการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • 8 years' experience in QA functions
 • Handle QA/QC Team
 • Work at Lumlookka Klong 13

21-Mar-17

 

Applied

Tax & AP

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Must have CPA qualified
 • related with TAX and account payable
 • tax data for current transactions

21-Mar-17

 

Applied
 • 10 yrs. exp in production section/ manufacturing
 • Expertise in manpower, troubleshooting
 • Business of English

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

21-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

20-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 37 - 48 years old
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • 5 years plus experience in the Electronics

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Asia Pacific
 • production industry
 • production line Automotive industry

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.