• เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

25-Feb-17

 

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • opportunity to utilize QA skills and knowledge
 • An opportunity to get career advancement

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

24-Feb-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Inventory Management
 • Logistics Operation

24-Feb-17

 

Applied
 • คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขา
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังวัตถุดิบแ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Can read drawing, can use Vernier caliper,
 • 5 years in QC improvement process is advantage
 • QC inspection according with drawing

23-Feb-17

 

Applied

Assistant Factory Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • 10 yrs. exp in Managerial manufacturing
 • Production, Planning, QA, Labor, Sale managed
 • Business of English

22-Feb-17

 

Applied
 • knowledge in privileges, import-export regulations
 • Good command of English
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

22-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize your QA skills
 • An opportunity to receive attractive benefits

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize your QA skills
 • An opportunity to receive attractive benefit

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Accountant

SVI Public Company Limited

Bangkok Area - Pathumthani

 • Account payable
 • working at environmental manufacturing
 • sap

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา / ชีววิทยา / เทคโน
 • ประสบการณ์ด้านตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 -4 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Engineering
 • At least 8 years experience in manufacturing
 • 3 yrs experience in managerial level

20-Feb-17

 

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

20-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 3-7 ปี
 • Work location : นิคมบางกระดี ปทุมธานี
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.