• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Demand and Supply Planning in FMCG Company
 • Attractive Package Renumeration
 • Office Near BTS

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist in developing planning process
 • Preparing the 12 weeks production capacity
 • Assist maximizing plant / production performance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-30
 • Degree in Mechanical Engineering, Automotive
 • 5-10 years working experience in Quality Assurance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Any nationality who now living in Bangkok
 • Bachelor degree in any related field
 • 5-7 years experience in same position

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2- 5 years of experience in data analyst/reporting
 • Proficiency in using MS Excel and/or MS access
 • Experience in textile/garment is a plus

8 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged over 30 years old
 • 10 years of related experience in quality control
 • Good interpersonal skills and teamwork ability

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years in Research/Product Development
 • R&D Manager/Director in Healthcare, Pharma,
 • Good in English

15 hours ago

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive, Medical or Electronics manufacturing
 • IPQA and OQA activities

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

20 hours ago

 

Applied
 • Being the representative of the company
 • Conducting scientific quality activities
 • Developing and maintaining relationship

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in any fields and knowledge
 • Experience in document control
 • Experience in writing Thai/ English official lette

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English: Speaking, Listening
 • At least 5 years’ experience as Project Management
 • Experience in working on BP business

25-Oct-16

 

Applied
 • Good command of English: Speaking, Listening
 • 5 years’ experience as Project Management
 • Have good service mind, sense of responsibility

25-Oct-16

 

Applied
 • OEM, Jewelry, Crystal Report, MS access, AX, IT
 • Master Data Planning, BOM, Phase-in, Phase-out,
 • Analysis, creative and maintenance planning report

25-Oct-16

 

Applied
 • risk function at corporate level
 • Establishing processes for elevating risks
 • risk management

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate and negotiate with Acer HQ
 • Control the material consumption by FIFO basis
 • Control ADS of all product lines

25-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years experience in product management.
 • Search for the product information from HQ.
 • Manage the Product Phase In and Phase out.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in inventory planning and logistics.
 • Understanding of overall supply chain management.
 • Implant and instrument cycle count skills.

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or greater in Chemist Scientist
 • Has an experienced from QA function
 • Good English communication skills

25-Oct-16

 

Applied
 • 15+ years’ industrial engineering experience
 • 10 years’ management and leadership experience
 • Strong analytical and problem-solving skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a Production Technologist in garment
 • Good communication skills in both English and Thai
 • Own car and willing to travel

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in field of Engineering
 • Good command in English
 • Able to operate CATIA program

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in chemical manufacturing
 • Knowledge of cost accounting fundamentals
 • Quality Management System ISO9001 ISO14001

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

24-Oct-16

 

Applied
 • Trading
 • Logistic and bulk Chemicals
 • Phenol chain and Indent

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Finance or Engineering is an advantage
 • +4 years costing experience in international firm
 • Solid knowledge in financial flow in RX production

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า
 • มีใจรักในการทำงาน ขยัน ร่างกายแข็ง

24-Oct-16

 

Applied
 • Work with a leader in the consumer goods industry
 • Be part of a multinational company
 • Lead a team of talented and dynamic individuals

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in engineering or relate field.
 • Experience in manufacturing or operation.
 • Able to work in Shift.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop the APS based on feedback and request from
 • Maintain and update best practices
 • More than 5 years of experience

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Packaging design for new product.
 • Experience 1 year in SM BM.
 • Good command of English.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Setting System ISO9001,ISO14001 and 27001
 • Setting & controlling Document Control System
 • Set training plan about ISO and other system

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาน เสาเข็ม
 • ปวช.-ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25 – 38 years old
 • Degree or higher in Business Admin, Marketing
 • 5 years working experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • Good command in English is a must.
 • Experience in CI and Manufacturing process.

24-Oct-16

 

Applied
 • Create and sustain change control management
 • Review the completeness for all requested PCN
 • Monitoring project progress and performance

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • To audit food factory
 • Prepare RQA report
 • Analyze and identified issue

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Japanese Speaking position
 • Having own car

23-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.