• ปฏิบัติงามตามออเดอร์ได้ตามเป้าหมาย
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

7 mins ago

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in Purchasing or Quality Engineer
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

31 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • After-Sales Project Manager
 • Poultry Industry
 • Pathumthani, Thailand

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of Engineering or related experience
 • Experience with opto-mechanical alignment
 • aseembly processes desired

4 hours ago

 

Applied
 • Manage Planning & Inventory
 • Capability & Capacity discussion with parties
 • coordinate schedules with Supply Chain Activities

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ปวช. ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความมุ่งมั่น และมีวินัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริก

9 hours ago

 

Applied
 • Min.3 years experiences in QA
 • GMP & ISO9001 requirements
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

15 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Support
 • Make the delivery plan and control to issue invoic
 • Input data to the balance sheet, cost and selling

15 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Male/Female age 30 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineer or related field
 • 5 years in Manufacturing/Production/QA/QC

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Salary 30-35K/Nego
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

15 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Understand the Quality Assurance System
 • Bachelor Degree in Science or Engineering
 • 5 to 8 years of experience in Quality Assurance

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • N/A

21-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen or permanent residence
 • Perform audits according to ISO/TS 16949
 • Responsible for audit planning, audit document

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in management system
 • Support audit team
 • Responsible for overall management

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop process of New Product industrialization
 • new products are developed on time as SOP plan
 • Analysis of adjustment tire defect

21-Jul-17

 

Applied
 • รายได้ 30-40K
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Level
 • Regional Role
 • Good Benefit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • Over 5 years in mechanical engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Over 5 years in of Electrical Engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in manufacturing
 • Experience in ceramics manufacturing is preferred.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering.
 • 1-5 years experience in Hard Disk Drive industry
 • 6 sigma and lean manufacturing knowledge

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาการสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจขบวนการและมีประสบการณ์ด้านการย้อมสี

20-Jul-17

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Quality Assurance (Audit)
 • Supplier Quality Engineer
 • Regional Role of Work (Asia Pacific area)

19-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Production Control
 • 5 days work per week

19-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ
 • ดำเนินการตรวจสอบติดตามภายใน
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

19-Jul-17

 

Applied
 • Special assignments relates to strategic issues
 • Provides administrative support to Management Team
 • Good English skills both spoken and written

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

19-Jul-17

 

Applied
 • Mechanical Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Service Engineer
 • Poultry Industry
 • Job in Pathumthani, Thailand

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Chiller Maintenance
 • Refrigeration Maintenance

18-Jul-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Regional Industrial Engineering
 • Production Capacity Enhancement
 • Control Plants Cost, Budget, Project & Investment

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.