• อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

15 mins ago

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • > 5 years in Supplies Chain Planning
 • Been in Healthcare, Personalcare or FMCG Factory
 • Good at Command in English

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

23 hours ago

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

23 hours ago

 

Applied
 • Program management manager , Program CO-OR
 • Management ,Engineering,Fluent in English
 • At least 7 year work experience,Program Manager

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manager , Material Control Manager
 • At least Bachelor's Degree , Fluent in English
 • Planning Control

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • fresh food, Fruit, supply chain
 • Sorting / Picking fresh products
 • Inspect fresh products to ensure they are safe

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in the engineering field.
 • 5 years’ experience in quality assurance.
 • Very good command of English.

25-Oct-16

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in planning or supply chain
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

25-Oct-16

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • CQE and Engneering background
 • knowledge in fiber-optics products
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

25-Oct-16

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Optical communication industry
 • Product engineering background
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม AutoCAD และ SketchUp
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good Computer and Technical skills and MS Office
 • Understand Lean and Six Sigma concept

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

24-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Control production line
 • Bachelor's degree in any Engineering
 • 2 years in control production line

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 5 ปี
 • รายได้ 35,000 ขึ้นไป (รวมสวัสดิการและโอที)
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Academic level knowledge of Mechanics, Electrical
 • Indoor Tire Testing
 • Experience of ISO certification is preferable

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต
 • ประสบการณ์การจัดระบบอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ระบบคุณภาพ

22-Oct-16

 

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for managing the production staff.
 • Good computer and Technical skills and MS Office.
 • Communication skills, Leadership skills.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร การจัดการโรงงา

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Able to learn Japanese culture and business
 • knowledge by training and challenge
 • increase sales and growing every year

21-Oct-16

 

Applied

RFQ Product Analyst

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ การจัดการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี
 • ประสบการณ์งานด้าน Document Controller

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม,
 • ประสบการณ์ ในงานโรงงานผลิต อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ตัวสินค้าและกระบวนการผลิต Capacity

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 yrs. exp in IE for beverages industry
 • Lead IE team to improve process & production
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • Food Retorted Project Management, Bachelor Degree
 • 2-5 year experience in Product R&D
 • salary 30-40,000 baht depend on qualifications

20-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Supervisory and Mnagement skills
 • Knowledge on ESD Theory and practical
 • System thinking and process oriented

12-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.