• ประสบการณ์ในเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม
 • ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพภายใน และคู่ค้า
 • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.