• sustainable environmental
 • Water, Energy, Chemistry, Health, Safety
 • Saving Energy

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • ให้ค่าจ้างตามจำนวนสินค้าที่แพ็คเสร็จ
 • ผ่าน ร.ด. หรือเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรประเภทเป่าขวด
 • ซ่อมบำรุง/ควมคุมเครื่องจักรและคุณภาพของสินค้า

22-Jun-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
 • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.