• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบงานเหล็ก และโลหะต่าง ๆ
 • ตรวจสอบด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7 hours ago

 

Applied
 • Thai male, 40 - 50 years old
 • Bachelor of Engineering Degree in any field.
 • At least 10 – 20 years’ experience

7 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ป.ตรี สาขาการวิศวกรรม อุตสาหการ / โลหะ / การผลิต
 • สามารถทำงานหรือประสานกับแผนกอื่นๆ มีความอดทนสูง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ป.ตรี สาขาการวิศวกรรม อุตสาหการ / โลหะ / การผลิต
 • สามารถทำงานหรือประสานกับแผนกอื่นๆ มีความอดทนสูง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Admin function, Document Control
 • Good command of English
 • Send resume to : inthiraporn.k@manpower.th.com

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 - 8 years experiences in Machining and CNC
 • Experience in Engineering Leadership
 • Bachelor or higher in Engineering

7 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Degree or higher in Logistics or related field
 • 5-10 years directly related planning experience
 • Prefer APICS certification+Knowledge of ERP/MRP

7 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Manufacturing Engineer, Industrial, process
 • Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ(ปี): 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • จัดทำระบบเอกสาร ISO9000, ISO14001, GMP, HACCP
 • ประสบการณ์(ปี): 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years of working experience
 • SAP background is preferable
 • preferably in electronic environment,

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Automotive
 • Production, machine
 • manpower planning

20-Oct-16

 

Applied
 • Automotive
 • QA
 • Warranty claim

20-Oct-16

 

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in implementation of ISO 14001 & OHSAS
 • 1+ years of experience in developing
 • maintain EH&S management system

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Welding Manager, Automotive
 • Degree in Metallurgical Engineer
 • suchat@kensington.co.th

20-Oct-16

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข
 • มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Fast learning and action good team spirit
 • Good solving problem

19-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ควบคุมคุณภาพของงานที่ผลิตให้ได้ตามระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • อายุ (ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ BOM

19-Oct-16

 

Applied
 • Male Age 35 years
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good Knowledge production of electronics industry

19-Oct-16

 

Applied
 • Age 23-27, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 2 years experience
 • English, TOEIC 600

19-Oct-16

 

Applied
 • Production, Control, Japanese
 • Chachoengsao, Printing, factory
 • set up, instruction, Trainning

19-Oct-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • BA. in Industry Engineer field
 • Experience at least 1 year in Production
 • Knowledge about Team work management

19-Oct-16

 

Applied
 • Develop and research the new/existing products
 • 1-2 years of exp in R&D plastic industry
 • Able to run Cre-O, Catia, or AutoCAD program

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ISO, งานควบคุมคุณภาพ
 • รู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-16

 

Applied
 • Good Problem solving Skill
 • Excellent communication skill and interpersonal
 • Good Command in English communication skill

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สั่งหยุดการผลิตเมื่อพบปัญหาคุณภาพร้ายแรง
 • เพศหญิง อายุ 23 - 28 ปี
 • เคยทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QC ในตำแหน่ง Operator

18-Oct-16

 

Applied
 • ตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในฝ่ายQA ฝ่ายผลิต
 • งานด้านคุณภาพในตำแหน่ง Leader
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO

18-Oct-16

 

Applied
 • Good skill and knowledge in Quality Control
 • English Proficiency, good personality
 • Knowledge of Quality Management System

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี): 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ด้าน QA , QC , Electronics Equipment

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ม.6-ป.ตรี สาขาที่กี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะด้านการคำนวณ และด้านภาษาอังกฤษดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบแม่พิมพ์

17-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Packaging / Plastic / Film industry
 • 10 yrs in Production, 5 yrs as Production Manager
 • Good in Planning Analyst, Management, Productivity

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง และอื่น ๆ
 • อายุ 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมสายการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการป้องกัน
 • ควบคุมรักษา ระเบียบวินัย ของพนักงาน ในสายการผลิต

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร)
 • ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

17-Oct-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22ปี ขึ้นไป การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 2 ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง QC 7 Tool จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.