• วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1 hour ago

 

Applied
 • Purchasing and Material Planning
 • Planning skill
 • MRP knowledge

25-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

24-Mar-17

 

Applied
 • Prepare annual Operating Budget & monthly forecast
 • Cost Controller manager to make decision
 • Controllable cost: Direct and Indirect Labor

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

24-Mar-17

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Textile/ Garment
 • Good experience in Quality & Production garment
 • Good English writing & speaking

24-Mar-17

 

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

24-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 8 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-35
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Need to be available to use ERP

24-Mar-17

 

Applied
 • Regional Product Development Ceramics Bathroom
 • Casting Process
 • CAD Product Design Modeling Blocking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Facilities Management
 • Experience in management level Production
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or related field.
 • Experience in management level Quality Control
 • Able to work in Saraburi Province

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

24-Mar-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

24-Mar-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 28-35 years old
 • Male or female / Thai nationality
 • 3 years of experience in Production Planning

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 years of experience in an industry related
 • Experience in truck part manufacturing
 • Able to travel domestically

24-Mar-17

 

Applied
 • ด้านตรวจติดตามงานด้านคุณภาพ
 • ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for execution supervision

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in planning
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred
 • Good command of English and Computer literacy

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any engineering field relates
 • Computer skill, English command
 • establish and maintain systematic

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • continuous improvement
 • six sigma
 • Project Management

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing daily production and Coordination

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)
 • Experience in engineering or electronics
 • Good command of written and spoken in English

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
 • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วางแผนการผลิต
 • ควบคุมการผลิต

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Material/Ceramic
 • 10 or more years of work experience
 • Carries out the technical workload

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • Involved in factory management to set up factory
 • Deploy training plan in medium and long terms
 • Evaluate and summaries production capacity

22-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

22-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี วศบ. เคมี วิศกรรมสาสตร์
 • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ)
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • At least 3 years of experience in management lev
 • Able to work in Saraburi Province

21-Mar-17

 

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

21-Mar-17

 

Applied
 • Male, age between 25-35 years
 • 3 years up in production or engineering in Manufac
 • Able to use Auto Cad, CATIA and Computer

21-Mar-17

 

Applied
 • age between 30-35 years old.
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Can Drive and have Driving license.

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ปวส.สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์เป็นช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

21-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

21-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of experience in Toyota Production System
 • or Lean Manufacturing
 • Experience in Project realization.

21-Mar-17

 

Applied
 • planning and production
 • vendor management
 • Supply Production Planning

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.