• วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

14 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Motorcycle Driving License is a must
 • Experience in QC or motorcycle maintenance
 • Degree in Engineering field : Mechanical Engineer

14 hours ago

 

Applied
 • Bonus 1-2 mnths,Med Ins,Meal,Full Attd,Prvd F
 • High Precision Electronic Devices Mfg. Company
 • 1 yr. exp. in Purchasing

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

14 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • Good knowledge in GMP, HACCP etc.
 • Able to work in shift

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 1-3 years experience in supplier quality assurance
 • Good command of English.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001 และ GMP
 • สามารถทำงานเป็นทีม , มีภาวะผู้นำ

29-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To facilitate maintenance Surface treatment
 • To be responsible for Process control management
 • To manage ISO document

29-May-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.วางแผนการผลิต 10 ปี

29-May-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Project management techniques
 • Risk assessment
 • Cost projections

29-May-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

29-May-17

 

Applied
 • ISO9001 knowledge
 • ISO14001 knowledge
 • TOEIC score 500 points

29-May-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

29-May-17

 

Applied
 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years exp.in customer service
 • Good command of written and spoken English
 • ISO / TS16949 / Can work for 6 days

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

26-May-17

 

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Training Specialist, Human Resources
 • HR Learning and Development, Manufacturing
 • Organization Training and Development

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in business admin
 • 2 - 3 years working experience supply chain
 • Good command of English and MS Excel.

26-May-17

 

Applied
 • Develop & Implement market strategies
 • Technical service management
 • Formulate & implement the operative pricing policy

26-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or scientific
 • At least 5 years working in Warehouse
 • Having knowledge about chemical storage

25-May-17

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจงาน

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

25-May-17

 

Applied
 • Lean
 • Six Sigma
 • Process Improvement

25-May-17

 

Applied
 • 1-3 years working experience in QA
 • To control the quality of work Quality Assurance
 • To check the delivery and quality of products

25-May-17

 

Applied
 • 10+ years working in Factory/ Plant Manager (Food)
 • Knows ISO9001, ISO/IEC17025, GMP, HACC
 • Bachelor/higher degree in Food technology related

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

25-May-17

 

Applied
 • Summarize and report the Production Inspector
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ GMP HACCP FSSC22000
 • รายได้ขึ้นอยู่กับประสปการณ์

25-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Min 7 years experience in production management
 • Salary - Negotiable
 • Bachelor Degree or higher.

25-May-17

Above THB70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years experiences in manufacturing
 • Experience in packaging manufacturing
 • Fluent in both English and Thai.

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Production, Industrial Engineer, Chemical
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • process, improvement, Develope production

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • 22-35 years old.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Control production schedules
 • Ensures products are in compliance of standards
 • Responsible for the management and supervision

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.