• ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

20 hours ago

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจงาน

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

20 hours ago

 

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai National, 25 – 35 years old.
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Good command of English.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Set and implement all objectives for QA department
 • Bachelors / Masters Degree in Food Science
 • Minimum of 8 years’ experience in a QA

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 30 – 40 years old
 • Bachelors / Masters Degree in an Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality age between 27-35
 • Bachelor’s degree,GPA above 2.7 in a related field
 • 3 years experience in Sales or Technical Sales

23-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, 35 – 45 years old
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Minimum of 5 years’ experience across Supply Chain

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree in an Engineering
 • Minimum of 5 years’ experience in a Production

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกร เครื่องกล ไฟฟ้าหรือระบบทำความเย็น
 • ออกแบบ Solidworks/ Unilab Refrigeration Design
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • นมดูเม็กซ์ รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต
 • ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

23-Jun-17

 

Applied
 • Glassware production
 • Glass Molding
 • metallic-press-molding, plastic-injection-molding

23-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ เขียนใบขอซื้อนอกประเทศ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Logistics.
 • Experience in production planning in FMCG.
 • Detailed knowledge of MRP, MRPII.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2~3 years of working experience in Laboratory
 • Garment manufacturing
 • To collaborate with relevant functions.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Leader and love taking decisions
 • Love autonomy and desire to work in your own style
 • Flexible with timing

23-Jun-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years exp.in customer service
 • Good command of written and spoken English
 • ISO / TS16949 / Can work for 6 days

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนา

22-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bonus 2-3 mnths.,Health Insurance, Provident Fund
 • High Quality Furniture Material Manufacturing Comp
 • 5 -10 yrs. exp. as Sales in Manufacturing

22-Jun-17

 

Applied
 • 35 - 45 years, Male or Female Thai nationality
 • Receiving inspection part system control
 • Benefits: Insurance, etc

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Located in Bangplee and Chonburi
 • 10 years experience in Industrial Manufacturing
 • Minimum Six Sigma Green Belt needed

22-Jun-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • 35 - 45 years, Male or Female Thai nationality
 • Production control of printed board assembly parts
 • Benefits: Insurance, etc

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality.
 • English skill will be advantage
 • Control the line of assembly printed board.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Methods Engineer
 • 5 years working experience
 • manufacturing

22-Jun-17

 

Applied
 • experience in automotive / industry are prefer
 • English Communication Skill, Can do attitude
 • Customer satisfaction mindset

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years exp. in production & demand planning
 • Good Communication, Systematic Thinking & Analysis
 • Able to work either in Samrong or Bangplee

22-Jun-17

 

Applied
 • 2-3 years R&D experience in food manufacturing
 • Responsible in developing RTD/UHT product
 • Accountable to laboratory management

22-Jun-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

22-Jun-17

 

Applied
 • Brand New Facility - many new jobs.
 • All types of switchger engineer required.
 • English speaking is necessary.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • Knowledge in food law

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานของแผนกต่างๆ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานเรื่อง Schedule Plan การผลิตงาน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกต่างๆ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain, warehouse, planning & logistic
 • Supply Chain of Top Management positiion
 • Ability to lead

22-Jun-17

 

Applied
 • Extrusion, Lean, Six Sigma, TPS, ISO9001, ISO14001
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • bachelor, GMP, HACCP

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Technical Engineering or related field
 • Well versed in stamping tools, punching machinery,
 • Should have at least 3-5 year experience in simila

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in HR field
 • JLPT - N2, N3
 • At least 2-year experience

22-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 2 mths,Med Ins.,Car Main,Oil Allw,Social Ins
 • High Quality Japanese Furniture Design Manufacturi
 • 5 -10 yrs. exp. in Sales in Furniture or related

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 35-40 years old
 • Bachelor/Master Degree in Business Administration
 • At least 8 years experienced in Planning

22-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Biscuits and snacks industry
 • GMP, HACCP, ISO 9001 , ISO14001 , ISO22000
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

22-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.