• ปฏิบัติงามตามออเดอร์ได้ตามเป้าหมาย
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Experienced in Purchasing or Quality Engineer
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • After-Sales Project Manager
 • Poultry Industry
 • Pathumthani, Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of Engineering or related experience
 • Experience with opto-mechanical alignment
 • aseembly processes desired

8 hours ago

 

Applied
 • Warehouse Supervisor, Production Supervisor
 • Receiving Control, Inventory Control, FIFO
 • Warehouse control,Supply chain,,Shift operation

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage Planning & Inventory
 • Capability & Capacity discussion with parties
 • coordinate schedules with Supply Chain Activities

10 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • กำกับดูแลงานขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

10 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ปวช. ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความมุ่งมั่น และมีวินัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริก

14 hours ago

 

Applied
 • Min.3 years experiences in QA
 • GMP & ISO9001 requirements
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

20 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Support
 • Make the delivery plan and control to issue invoic
 • Input data to the balance sheet, cost and selling

20 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Male/Female age 30 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineer or related field
 • 5 years in Manufacturing/Production/QA/QC

20 hours ago

 

Applied
 • 8 years of experience in general administration
 • Mange the administrative areas
 • A good team player

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อายุ 18 - 35 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Salary 30-35K/Nego
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

20 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of ISO 9001, ISO4001
 • At least 5 year experience in safety job
 • Set and control PPE standard

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Having at least 3 years' experience QA
 • Analytical chemistry skill

20 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Supply Chain Analyst / Logistic Co
 • At least Min. 5-10 years Professional experience
 • Expert in data mining, analysis and reporting

20 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Understand the Quality Assurance System
 • Bachelor Degree in Science or Engineering
 • 5 to 8 years of experience in Quality Assurance

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านการบริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการพัสดุมาแล้ว 2-5 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • ชาย หรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานมีแล้ว 1-3 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • Monthly closing - ensure the correct cost/accrual
 • Asset Capitalization – ensure all costs
 • Capex and Cost Tracking – perform the regular/mont

23-Jul-17

 

Applied
 • 8 years of experience in general administration
 • Mange the administrative areas
 • A good team player

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience in general administration
 • Mange the administrative areas
 • A good team player

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • N/A

21-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen or permanent residence
 • Perform audits according to ISO/TS 16949
 • Responsible for audit planning, audit document

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in management system
 • Support audit team
 • Responsible for overall management

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • 4-8 years in Quality Engineer Function
 • Fluent English communication
 • Good logical thinking and strong leadership

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 40-55 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-7 years working experience as QC

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Having at least 3 years' experience QA
 • Analytical chemistry skill

21-Jul-17

 

Applied
 • 8 years of experience in general administration
 • Mange the administrative areas
 • A good team player

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop process of New Product industrialization
 • new products are developed on time as SOP plan
 • Analysis of adjustment tire defect

21-Jul-17

 

Applied
 • รายได้ 30-40K
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Level
 • Regional Role
 • Good Benefit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • Over 5 years in mechanical engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Over 5 years in of Electrical Engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.