• เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

8 hours ago

 

Applied
 • Production
 • Pharmaceutical
 • Manufacturing

8 hours ago

 

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

16 hours ago

 

Applied
 • จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร
 • แจ้งช่าง เมื่อเครื่องจักรทำงานผิดปกติ
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineering
 • Experience in Lean or TPM Implementation
 • Good English, Black Belt or Green Belt Certificate

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ25-30 ปี
 • คุณวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • ประสานงานฝ่ายผลิต

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ18-25 ปี
 • คุณวุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • เงินเดือน + เบี้ยขยัน+โบนัส+โอที

05-Dec-16

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • Age 40-45
 • Bachelor in Chemical engineering
 • Fluent in written and spoken English

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female ,35-40
 • Degree in Pharmaceutical Science
 • Professional experience in QA / QC

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 38-45
 • Bachelor Degree or Master Degree in Pharmaceutical
 • least 6 years in managerial level

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.