• ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

17 hours ago

 

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

20-Feb-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop , Coreldraw, Rhinoceros ได้ดี
 • วาดแบบ 2D,3Dได้
 • เขียนแบบผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่าย

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

20-Feb-17

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์สายงานจิวเวลรี่อย่างน้อย3ปี
 • พร้อมเริ่มงานภายใน 15 วัน

20-Feb-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 • ชุบงานตามคำสั่งการผลิตของลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำยาล้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Production and Demand Planning
 • Knowledge in Supply chain and Logistic
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ควบคุมการผลิตให้ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
 • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

17-Feb-17

 

Applied
 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

17-Feb-17

 

Applied
 • Engineering
 • Production
 • ผู้จัดการแผนกผลิต

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน GMP , HACCP
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควมคุมการผลิต , ทำ R&D ขั้นพื้นฐาน , Implement GMP

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female Age over 35 up Bachelor of Enginering
 • 3 years in wood,furniture manufacturing ISO จป.
 • Good problematic solving skills and Management

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 10 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in related field 7 years and up
 • Maintain the QC tools in Mainly Silver Design
 • Male, Female, age 30 years old and up

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใจรักงานบริการ

16-Feb-17

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Chemistry
 • 3 years experience in related field
 • Thai Nationality, Male / Female 25 years old up

15-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ความรู้และทักษะ ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความรู้และสามารถใช้เครื่อง/ระบบ HPLC ได้

15-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานใน แผนกบรรจุ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช.
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารเครื่องดื่่ม 5 - 10 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • Male Age 40 years. or over
 • 10 years working experience
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบงานด้าน Motor,Gen.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • At least 10 years
 • Good bonus

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้Food additive, Food label regulation
 • ข้อกำหนดมาตรฐานฮาลาล

15-Feb-17

 

Applied
 • Experience in motorcycle factory
 • Management position
 • Experience in bicycle factory

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.