• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิคดี มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7 hours ago

 

Applied
 • Work for global specialists in F&B packaging
 • Great opportunities for career advancement
 • Build a rich and rewarding career

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for global specialists in F&B packaging
 • Great opportunities for career advancement
 • Build a rich and rewarding career

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Acting as country coordinator for occupational
 • Managing and supporting all business units
 • Advising the management team and the country

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์
 • ช่างพิมพ์
 • ทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 2 years of experience in Internal Audit, ISO
 • Analysis tool, Quality Management, QM

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัท
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง

28-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

27-May-17

 

Applied
 • 15 years Product Development in Healthcare, Pharma
 • Good in English, ability to oversea traveling
 • Proven track record of working in a R&D/NPD/NPI

27-May-17

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years’ experience in planning and implementing
 • Strong communication skills

26-May-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in sourcing and procurement
 • The successful candidate will be very hands-on
 • Very good English skills are essential

26-May-17

 

Applied
 • At Least 2 years’ experience in technical service
 • Experience with pulp and paper mill machines
 • Experience in manufacturing paper products

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Target and Sales Strategies
 • Deal with customer complaints and solve problem
 • Able to travel to Eastern Area

26-May-17

 

Applied
 • 40-55 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 10-15 years of experience in management

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development and test
 • Product launching and training

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในกระบวนการชุบ
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวางแผนงาน

26-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือต่ำกว่า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Inbound and Outbound Logistic Operations
 • Production Plan
 • Supply Chain Process

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต

26-May-17

 

Applied
 • ผลิตงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

26-May-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

26-May-17

 

Applied
 • Competitive Based Salary
 • Great working environment
 • Career progression with training provided

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing Management
 • Facility & Utility Maintenance & General Affaire
 • Excellent English Communication

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years working experience
 • Manage quality system and quality of Private
 • Develop product specifications and improve product

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge of Management System
 • Develop and maintain supplier development program
 • Maintains a corrective action system to analyze

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieve sales target
 • Marketability for product
 • Project development for product responsible

26-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 5 year HR experience, implement HR policy
 • Fluent English, Employee relationship,
 • Development organization skill, recruitment

26-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in costing, pricing and analysis
 • Experience in electronics or semiconductor
 • Build a rich and rewarding career

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

26-May-17

 

Applied
 • อายุ 21-35 ปี มีสัญชาติไทย
 • ม.6 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Operations Director
 • Automotive
 • Electronics

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree (preferably in Engineering
 • At least 10 years’ experience in quality control
 • Good Knowledge in Statistical Techniques

25-May-17

 

Applied
 • Exp 2++ from Management consulting firm
 • Experience in identifying business opportunities
 • Knowledge in industrial/engineering esp automotive

25-May-17

 

Applied
 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

25-May-17

 

Applied
 • Competitive pay rate
 • Great company and culture
 • Strong long-term growth potential

25-May-17

 

Applied
 • Competitive pay rate
 • Great company and culture
 • Strong long-term growth potential

25-May-17

 

Applied
 • 25+ year
 • Jewelry knowledge , active&can work under pressure
 • Welcomes new graduates

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyst or Associates, CEOs office
 • Strong presentation / excel modelling skills
 • Fast paced career growth

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

25-May-17

 

Applied
 • strong in managing factory and People
 • Poultry business, strong English
 • 300-400K

25-May-17

Above THB160k /month

Applied
 • Key Account Management
 • Specialize in heavy Industry
 • Mechanical Engineering background

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • packaging, production, planner
 • chemical, manufacturing, paint
 • Good Command in English

25-May-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Packaging, paint, coating
 • Production, planner
 • Good command in English

25-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree of engineering, science or technical field
 • Good knowledge in statistical techniques
 • Experience as QA Section Head/Unit

25-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • quality assurance
 • manufacturing, chemical
 • good command english

25-May-17

 

Applied
 • Age not over 45 year
 • Bachelors Degree - Master s degree in human
 • Experienced personnel in the garment industry

25-May-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.