• Production Manager position
 • Responsible for all production activities
 • Reporting to MD

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

23-Jan-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ฝ่ายผลิต งานการผลิต เย็บผ้าใบ
 • เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

23-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี จบ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน ISO9001 : 2015

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.