• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเ
 • มีนิสัยเป็นคนที่รักสัตว์ และสามารถทำงานร่วมกับช้าง
 • สามารถควบคุมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเข้าใจในหลักทางการตลาดและการบริการลูกค้า
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเกษตร
 • ดูแลกระบวนการผลิตอาหารให้กับช้าง
 • ควบคุมดูแลการลำเลียงอาหารช้าง

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Look for talented & creative Resort Manager
 • Ambitious and results oriented person
 • Experienced resort management

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.