• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

4 hours ago

 

Applied
  • Knowledge in SAP All Finance related modules
  • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
  • Working locate at Banpong, Ratchaburi

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.