• เพศชาย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.