• อายุ 40ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่พะงันและ จ.กระบี่ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in retail, strong managerial skill
 • Sell-oriented, with excellent interpersonal skill
 • Excellence in English with computer literacy

06-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Professional training skill
 • Principles in a 5-star hospitality setting
 • Detailed knowledge of Talent Development

06-Dec-16

 

Applied
 • Tertiary education in area that is supportive
 • Professional training skill
 • Principles in a 5-star hospitality setting

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.