• เรียนรู้งาน และเข้าใจรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในการสื่อสารระดับดี คล่องแคล่ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 yrs. exp. as compliance,risk management
 • Big famous japanese automotive company
 • Bonus 6 months and other good benefits

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานทดแทน - Biomass
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • plastic packaging
 • Blow Moulding and Injection Moulding, plastic
 • factory manager

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.