• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO9001/14001/OHSAS18001
 • มีทักษะการวางแผนการทำงาน

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP & Manufacturing Execution System,Database Mngt
 • Web&Mobile app development
 • Designing, Developing IT System

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost reduce analysis,MicroElectronic Raw material
 • Supply Chain, Flow of Purchasing
 • ERP System, SAP, Investor relation

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Organizational Development
 • HRS and HRM
 • Training Development

15-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.