• อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

29-May-17

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources experience
 • Good or Excellent command of English.

26-May-17

 

Applied
 • Start up Data Analytics business in Thailand
 • Fastest growing Data Analytics business in Asia
 • Entrepreneur business and culture

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 1-3 years of
 • secretarial job to assist CEO
 • Male/ Female age not over 35 years old

24-May-17

 

Applied
 • Manage 5 Fast Food restaurant stores
 • Global brand
 • Quck service restaurant experience required

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.