• Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์5-8ปีขึ้นไป
 • มีสวัสดิการพนักงานและโอกาศก้าวหน้าในหน้าที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านรถยนต์มาก่อน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการพนักงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในวงการรถยนต์มาก่อน
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.