• ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
  • Fluent in English
  • Having experience in formulating policy

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.