• อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
  • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

20-Jun-17

 

Applied
  • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
  • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
  • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.