• Experience 10+ years in management and marketing
 • Excellent in marketing & business development
 • Strong in driving results and people management

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานห้างค้าปลีก 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมาก่อน
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

7 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความท้าทาย ไม่กลัวงานหนัก

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To develop corporate strategy
 • Analyze new business opportunities
 • Make sure Regular updating & analyses on industry

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารยอดขายในห้างค้าปลีกไม่น้อยกว่า10ปี
 • เคยบริหารโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.