• มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการผลิตอย่างน้อย 10 ปี
  • ทักษะการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก
  • เคยมีพนักงานในการดูแล 30 คนขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.