• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Engineering
 • Ethanol

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven Leadership Skills
 • Supply Chain & Logistics
 • Reusable Packaging Equipment Service Provider

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • 7 – 10 years’ experience in Facility management
 • Experience within a pharmaceutical company

19 hours ago

 

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Agrichemical Industry
 • Fluent in English both oral and written
 • Strong strategic planning and organizational skill

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, age not over 32 years
 • Bachelor’s degree in Japanese, Business Administra
 • Experience in Sales Coordinator, Oversea Shipment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business
 • experience in sales either with direct sales
 • 10 years of experience at management level

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in SAP All Finance related modules
 • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
 • Working locate at Banpong, Ratchaburi

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Manage all accounting operations
 • Strong leadership, interpersonal skills

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล การผลิตอย่างน้อย 10ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การบริหาร วิศวกรรม
 • เคยการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ใจกว้าง

20-Apr-17

 

Applied
 • Integrated Supply chain
 • Bachelor degreein business management,finance
 • Contract 6 months

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Operations Manager
 • Kanchanaburi
 • Accounting

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.