• ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for security of all Nissan companies
 • Experience in corporate security, criminal justice
 • Fluent in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in security or similar role
 • Good command of English both written and spoken.
 • Monitor and update overview of all security.

21-Feb-17

 

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.