• ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

13 hours ago

 

Applied
 • 10+ years Education Software, Learning management
 • Proven ability to Project Management
 • Experience a Project management skill

13 hours ago

 

Applied
 • Strong HR experience
 • Exposure to the fast-paced environment
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Project Manager Software project
 • Computer Engineering, Computer Science, Compute
 • Leader of programmers

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ Flow chart Job descrition ระบบการควบคุมภายใน
 • อายุ 27-35ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

21-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุระหว่าง 30-45 ปี

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge about transport and logistics acquired.
 • Worked at Retails or Logistics industry is a must.
 • Good Communication in English is important.

17-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in management, marketing, sales
 • At least 5 years relevant experience in retail

09-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.