• Being responsible for overall aspects of product
 • Bachelor's degree or higher in Food Production
 • Good command of English.

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารบัญชีทั้งระบบ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • At least 10 years experience
 • Knowledge of ISO ,GMP & HACCP

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai male or female ,age 30-35 years old.
 • Bachelor degree graduate or higher
 • Good communication in English and Marketing

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP, AX,Oracle

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม>15ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐมได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied

Head of Accounting

Food Star Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.