• Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ไฟฟ้า แอร์
 • ปวช-ปวส/ปริญญาตรี
 • เพศชาย

23-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ว.ช.-ปริญญาตรี

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร1-2ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงทั่วไป

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบลิฟท์ ของโรงแรม
 • ปวส. สาขาการไฟ้า อิเลกทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรถหัวลาก รถบัส
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในเวิร์ค-ช็อป

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย1-3ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related Engineering field
 • Must holding "Professional Engineer License"
 • Certificate in POR JOR 1 (ปจ. 1)

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส., ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai DCA Aircraft Maintenance Engineer License
 • Minimum TOEIC 550
 • Prefer residence in Nakhon Si Thammarat Province

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร
 • ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักร ( PLC )

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.