• งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22 hours ago

 

Applied
 • จัดทำโปรแกรมงาน New Model
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการ SMT

22 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

26-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in management level Production
 • Able to work in Saraburi Province

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 45 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 8 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ระสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงงาน
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.