• ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
  • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
  • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

16 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

16-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Mechanincal Engineering
  • >3 years of engineering works in manufacturing
  • Preventive maintenance

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.