• ซ่อมบำรุงห้องพักโรงแรม
  • แอร์ ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ปั๊มน้ำ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

14 hours ago

 

Applied
  • Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
  • Senior Level Assistant Manager 10 years
  • Manufacturing Industry

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.