• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

17 hours ago

 

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in maintenance or utility
 • Control Utilities Maintenance Budget
 • Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.