• เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

08-Dec-16

 

Applied
 • Signallling Maintenance Experience
 • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
 • providing rectification to all failures

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
 • ผ่านงานด้านการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย10ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจห้างค้าปลีกหรือมีสาขามาก่อน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.