• เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.