• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย /หญิง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขา เครื่องยนต์
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Can use SAP, Barcode system, PMS, WIP
 • 10 years experience in production planning
 • Upcountry area

21-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in manufacturing process improvement
 • Experience in LEAN, WCM, Six Sigma
 • Black belt certificated will be advantage

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Refrigeration engineer
 • Ammonia refrigeration supervisor
 • refrigeration supervisor

06-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.