• งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

24-Mar-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

23-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานซ่อม บำรุงเครื่องจักร
 • ปริญาตรี ขึ้นไป (วศ.บ) วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ปวช. - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง PM-BM

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.