• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Maintenance Manager
  • Engineering Manager
  • Technical Manager

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.