• ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด

21-Jul-17

 

Applied
 • Manage and control performance of engineer
 • 5-10 years experiences in manufacturing
 • Set and Control of Purchase requisition

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's in Industrial/Mechanical/Electrical
 • Maintenance Experience
 • Analytical thinking

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ
 • มีทักษะในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Ceramic Engineering
 • Knowledge of ceramic or material science
 • Communication skill

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการตามกรมแรงงาน
 • มีประกันสังคม
 • เพศชาย

17-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ไฟฟ้า อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีไหวพริบดี
 • ช่างไฟฟ้า ประปา สนาม เป็นงานติดตั้งและซ่อมบำรุง

13-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด เช่น สว่างไฟฟ้า ปั๊ม
 • เพศ ชายอายุ 18ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องมืออย่างน้อย 2 ปี

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.