• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

23-Jan-17

 

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in maintenance or utility
 • Control Utilities Maintenance Budget
 • Good in English suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.